Search

3 věci, které byste měli vědět


Zaprvé - Váš hlas je jedinečný a taktéž je i Vaše poselství. Věřte, že nikdo jiný nebude dělat to, co Vy. Ne tak, jak Vy. Zadruhé - pokusím se Vás naladit tak, abyste se nestyděli a dali do nahrávky své pravé já.

Ale věřte, že i roztřesený hlas je někdy milý. Zatřetí - až budete mít své CD v ruce, věřím, že budete se svou nahrávkou spokojeni a radost budete mít nejen Vy, ale i ti, kteří od Vás CD dostanou.

#recordingstudio #musicrecording #musicartists

10 views0 comments

Recent Posts

See All